برای ورود به پنل کاربری خود باید از طریق آدرس سایت خود اقدام نمائید
بعنوان مثال اگر دامنه شما http://www.domain.com است از طریق آدرس http://www.domain.com/admin وارد شوید
یا اگر از زیر دامنه http://example.kasbokareonline.com استفاده می کنید از طریق آدرس http://example.kasbokareonline.com/admin وارد شوید

captcha Refresh